Contact:

Plasma

Plasmasnijden is de opvolger van het autogeen snijden.

 

Beide methodes behoren tot de smeltsnijtechniek en zijn momenteel zeer gangbaar. De smeltsnijtechniek is een thermische scheidingsmethode die geschikt is voor het snijden van verschillende metalen, maar die vooral wordt toegepast voor het snijden van staal.

 

Bij plasmasnijden vindt geen verbranding plaats zoals bij autogeen snijden, waardoor er een nauwkeurigere snede ontstaat.

Plasmasnijden