Belangrijke mededeling omtrent acetyleen cilinders

Graag verwijzen wij u naar een belangrijke mededeling over acetyleen cilinders type Combi, als u op huurbasis cilinders van Westfalen Gassen in gebruik heeft.

Op 14 januari jl. kregen wij een mededeling vanuit Westfalen dat er een lekkage is geconstateerd op de lage druk manometer van de combi ventielen op de 6.3kg acetyleencilinder (T33) graag brengen wij u hiervan op de hoogte.

Controleer alle cilinders met combiventielen die het ingeslagen chargenummer „E1646“ of een hogere getalwaarde hebben, mogen om veiligheidsredenen NIET meer gebruikt worden. T33- acetyleencilinders van Westfalen zijn voorzien van zogenaamde combi-ventielen (ventielen met een geïntegreerde drukregelaar).

Deze combi-ventielen beschikken over 2 manometers, een hoge druk manometer (boven) en een lage druk meter (onder).