Contact:

Hofmeijer gas en las techniek

Home BACKUP Gassen

Industriële gassen

* Acetyleen 2.0
* Argon 4.6
* Argon-Helium 11
* Argon/Helium 70/30
* Argon/Helium 50/50
* Argon/Helium 40/60
* Argon/Helium 30/70
* Argon K3+W1
* Argon W2
* Argon W10
* Argon W15
* Argon W20
* Argon W35
* Argon Z1
* Argon Z2
* Argon Z3
* Argon Z4
* Argon Z2+W2
* Ballongas
* Formeergas 95/5
* Formeergas 90/10
* Helium 4.6
* Koolzuur 2.5
* Lasbeschermgassen
* SAGOX® Helium 30/8
* SAGOX® 3K
* SAGOX® K2
* SAGOX® K8
* SAGOX® K15
* SAGOX® K20
* SAGOX® K5+Z5
* SAGOX® K15+Z5
* Lasergassen
* Lasergas-1
* Lasergas-2
* Perslucht 3.0
* Propaan Industr.
* Stikstof 3.0
* Tempron®
* Waterstof 3.0
* Wegaleen®
* Zuurstof 2.5

Vloeibare (bulk) gassen

* Argon (LAR) Helium
* Koolzuur
* Stikstof (LIN)
* Zuurstof (LOX)
* Medicinale gassen
* Carbogeen
* Entonox®
* Helium
* Koolzuur Med.
* Lachgas Med.
* Nitrox®
* Perslucht Med.
* Sterilisatiegas
* Stikstof
* Trimix®
* IJkgassen
* Zuurstof Med.

Koudemiddelen

* HCFK houdende
* HFK-houdende
* Geregenereerde
* Natuurlijke
* Ammoniak

Speciale gassen

* Acetyleen 2.6
* Argon 4.8
* Argon 5.0
* Argon 5.7
* Argon 6.0
* Argon Spektro
* Argon-W-Spektro
* i-Butaan
* n-Butaan
* i-Buteen
* Chloor
* Chloorwaterstof
* Ethaan
* Etheen
* Ethyleenoxide 2.8
* Helium 5.0
* Helium 5.6
* Helium 6.0
* Helium ECD
* Horeca Koolzuur
* Kool(stof)dioxide 4.5
* Kool(stof)dioxide 4.8
* Kool(stof)dioxide 5.0
* Kool(stof)monoxide 2.0
* Kool(stof)monoxide 3.7
* Kool(stof)monoxide 4.7
* Krypton-
* Lachgas A.A.S.
* Methaan 2.5
* Methaan 3.5
* Methaan 4.5
* Methaan 5.5
* Methanol
* Neon
* Propaan 2.5
* Propaan 3.5
* Propeen
* Stikstof 4.0
* Stikstof 4.8
* Stikstof 5.0
* Stikstof 5.5
* Stikstof 6.0
* Stikstof ECD
* Stikstofdioxide
* Stikstofmonoxide
* Waterstof 5.0
* Waterstof 6.0
* Xenon
* Zuurstof 3.5
* Zuurstof 4.5
* Zuurstof 4.8
* Zuurstof 5.0
* Zwaveldioxide 3.0
* (SO2)
* Zwavelhexafluoride 3.0
* (SF6)
* Zwavelwaterstof 3.0
* (H2S

 

Standaard-gasmengsels

* Argon/Helium
* Argon/Koolzuur
* Argon/Methaan
* Argon/Waterstof
* Argon/Zuurstof
* Argon/Koolzuur/Waterstof
* Argon/Koolzuur/Zuurstof
* Argon/Methaan/Z
* Argon/Methaan/Z-ECD
* Argon/Waterstof voor spektrometrie
* Bananenrijpingsgas
* Helium/Waterstof
* Lasergassen
* Secusoft (bandengas)
* Spoelgassen
* Stikstof/Waterstof
* Synthetische lucht
* Verpakkingsgas(CO2 in N2)

Zeer zuivere gassen

Met zuiverheid t/m 6.0, d.w.z. 99,9999 vol.%

Gasmengsels van extreme nauwkeurigheid

In vpm- en vol. %-bereik, met of zonder analyse-certificaat.

* Bedrijfsgassen
* Meetgassen
* IJk- en testgassen

Gasfles overzicht

Gasfles overzicht